Kontakt AffiNordic

IT kriminalitet / Cyber Crime

Ved anmeldelse af skader vedr. IT-kriminalitet, ID-tyveri eller vores WebSafe dækning, bedes du ringe til os på +45 4590 7330

Inden du kontakter os, bedes du være opmærksom på at skaden skal anmeldes til politiet, inden vi kan færdigbehandle din sag.

Hvis du har anmeldt skaden til politiet inden du kontakter os, venligst hav dokumentation herfor klar, i form af politirapport eller dennes journalnummer.

Du kan også sende os en mail på claim@affinordic.com inkl. dit navn og telefonnummer, vedhæftet politirapport / journalnummer, så kontakter vi dig vedr. evt. manglende oplysninger samt det videre forløb.


VIGTIGT !

Har du konstateret eller har mistanke om ID-tyveri, sørg for at underrette dine bank- og kreditkortkontakter og sørge for at spærre alle kort, inden du kontakter os.
To report a claim about cyber crime, ID theft or our WebSafe product, please call us at +45 4590 7330

Before contacting us, please make sure the incident must be reported to the police, before we can settle your claim.

If you have reported the incident to the police before contacting us, please make sure you have documentation ready, being either the police report or its journal number.

Alternatively you can send an e-mail to claim@affinordic.com incl. your name and phone number, attached police report / journal number, and we will contact you regarding any additional information needed and next steps.


IMPORTANT !

Have you detected or suspect ID theft, make sure to notify all your bank and credit card contacts, and be sure to block all relevant cards, before contacting us.